ซื้อบ้านต่างประเทศ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยุคไร้พรมแดน

คนไทยเริ่มไปซื้อบ้านในต่างประเทศมากขึ้น เพราะเทียบราคากันแล้ว บางที่บางทำเลอาจจะถูกกว่าบ้านในกรุงเทพฯ เสียด้วยซ้ำ ธุรกิจตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติมองเห็นช่องการเติบโตนี้ จึงพากันเสนอบริการตอบสนองบรรดาผู้มีอันจะกินในสังคมไทย ตลาดบ้านในต่างแดนเพิ่งจะเริ่มต้น การเป็นเจ้าของบ้านสักหลังในต่างประเทศ ในอดีตนั้นเป็นเพียงความฝันที่มีโอกาสน้อยมากที่จะกลายเป็นความจริงสำหรับคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องราคาเพียงอย่างเดียว ยังมีอุปสรรคในเรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ ปัญหาขั้นตอนดำเนินการกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มีสิทธิ์ในการซื้อหรือเช่าบ้าน รวมถึงการขาดตัวกลางที่จะเป็นช่องทางในการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของบ้านในต่างแดน

การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศในซีกโลกตะวันออกซึ่งรวมทั้งไทยด้วย และภาวะ ถดถอย หรือ อิ่มตัว ของเศรษฐกิจในโลกตะวันตก ทำให้ ช่องว่าง ระหว่างราคาบ้านในต่างประเทศกับกำลังซื้อจากต่างแดนแคบลง

เมื่อสถานการณ์การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่อ่อนตัวลงมาบ้าง โดยเฉพาะในทำเลสำคัญของโลกอย่างเช่น ทางแถบชายฝั่งตะวันตกของอเมริการ ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ อันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศใน 2 ภูมิภาคเหล่านี้เริ่มถดถอยหลังลง หลังจากบูมขึ้นไปอย่างมากในช่วง 2 ปีที่แล้วมา จนทำให้เกิดโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาอย่างมากมาย การเร่งสร้างบ้าน หรือที่พักอาศัยรูปแบบต่างๆ กันอย่างขนานใหญ่ในช่วงที่แล้ว จึงทำให้มีปริมาณบ้านเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ราคาเริ่มลดลงมา จนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นผลพวงทำให้บริษัทที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อและมีเครือข่ายอยู่รอบโลก สบช่องเหมาะที่จะต้องผลักดันให้ธุรกิจแขนงนี้เป็นจุดขายสำคัญในช่วงต่อไปให้จงได้

สำหรับในไทยนั้น การไปจับจองบ้านที่ต่างประเทศเพื่อตากอากาศนั้น ได้เริ่มขึ้นมานานแล้วพอสมควร แหล่งข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจท่องเที่ยวให้ทัศนะว่า จะสังเกตได้ว่าลูกค้าระดับกลางถึงบน จะให้ความสำคัญกับการไปจับจองบ้านที่ต่างประเทศเพื่อการนี้ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา และเริ่มสนใจอย่างเต็มที่ในช่วง 2-3 ปีนี้ แต่ยังอยู่ในอัตราเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่งในสมัยแรกของการไปซื้อบ้านที่ต่างประเทศนั้น ลูกค้าของไทยส่วนใหญ่จะอาศัยการแนะนำผ่านทางญาติมิตร เพื่อนฝูงเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพราะมีความน่าเชื่อถือ และไม่ต้องคอยกังวลแต่ประการใดถึงแต่ละขั้นตอนในการก่อสร้างเพราะคนรู้จักเหล่านั้นจะคอยดูแลให้ตลอดเวลา

อนาคตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างแดนเริ่มมีแนวทางสดใสว่าจะไปได้ด้วยดีในช่วงต่อไปแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่า แต่ละค่ายจะสามารถอาศัยโอกาสที่สภาพเศรษฐกิจของอเมริกา หรือของยุโรปที่กำลังซบเซาอยู่ขณะนี้ ให้เป็นประโยชน์ในการจูงใจลูกค้าจากคนไทยไปลงทุนที่นั่นได้มากน้อยเพียงใด

Comments are closed.

  • Recent Posts

  • Tags

  • Categories