ปัญหาของผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างบ้านที่จะต้องมองหาแบบบ้านที่เหมาะสมกับครอบครัว

เป็นปัญหาของผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างบ้านที่จะต้องมองหาแบบบ้านที่เหมาะสมกับครอบครัว เหมาะสมกับการอยู่อาศัย และงบประมาณ ที่จะต้องพบเจอคือไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกแบบบ้านในลักษณะใดที่จะเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากยังขาดข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพิจราณาตัดสินใจนั้นเอง ดังนั้นบทความนี้จึงจะได้นำเสนอจุดเด่นและจุดด้อยของแบบบ้านแต่ละประเภทโดยเริ่มต้นจากแบบบ้านชั้นเดียวจากการรวบรวมข้อมูลที่ทำการศึกษาทั้งจากในและต่างประเทศมีข้อสรุปดังนี้จุดเด่นของแบบบ้านชั้นเดียวความเหมาะสมสำหรับครอบครัวที่มีหลายวัยโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุหรือผู้พิการแบบบ้านชั้นเดียวมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่ ต้องมีผู้สูงอายุอาศัยรวมอยู่ภายในบ้าน เนื่องจากความสะดวกในการเคลื่อนไหวไปในห้องต่างๆนั้นทำได้ง่าย โดยฌพาะการที่ต้องมีการใช้ รถเข็น ซึ่งแบบบ้านชั้นเดียวสามารถตอบสนองได้อย่างดีสะดวกในการอยู่อาศัยมากกว่าบ้านสองชั้นเป็นการยากลำบากสำหรับบ้านสองชั้นที่ส่วนมากจะออกแบบห้องนอนไว้ด้านบนและ ห้องครัวไว้ด้านล่าง ซึ่งจำเป็นต้องขึ้น ลงบันไดตลอดทั้งวันซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นกับบ้านชั้นเดียวซึ่งมี ความสะดวกมากกว่า

ง่ายต่อการดูแลและบำรุงรักษา ทำความสะอาดแบบบ้านชั้นเดียวมีความโดดเด่นในเรื่องของการบำรุงรักษาและทำความสะอาดที่ ง่ายกว่าแบบบ้านสองชั้น โดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่อาจจะค่อนข้างมีอายุ ซึ่งไม่ต้องกังวลกับการซ่อมบำรุงรักษาที่ต้องใช้บันไดเพื่อปีนขึ้นไปยังชั้น สองของบ้าน โดยเฉพาะการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือการทำความสะอาดภายนอกบ้านแบบบ้านชั้นเดียว ห้องทุกห้องถูกนำมาจัดเรียงในระนาบเดียวกันทั้งหมด ทำให้เกิดพื้นที่กล่างระหว่างห้องรับแขกและห้องนอน ซึ่งสามารถทำกิจกรรมในครอบครัว เกิดความใกล้ชิดผูกพันธ์ในครอบครัวแบบบ้านชั้นเดียวง่ายต่อการต่อเติมพื้นที่ในภายหลังในกรณีที่ครอบครัวมีการขยายตัวและจำเป็นต้อง ต่อเติมบ้านให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนั้น แบบ้านชั้นเดียวมีความเหมาะสมในการต่อเติมในภายหลังเนื่องจากมีโครงสร้าง เดิมที่ไม่ซับซ้อนเหมือนบ้านสองชั้นทำให้การออกแบบต่อเติมและก่อสร้างทำได้ ง่ายกว่าแบบบ้านชั้นเดียวสามารถออกแบบการถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าเนื่องจากการก่อสร้างในระนาบเดียว แบบบ้านชั้นเดียวจึงสามารถออกแบบให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าแบบบ้านสองชั้นหรือสามชั้นแบบบ้านชั้นเดียวสามารถลดความดังของเสียงได้ดีกว่าบ้านสองชั้นมีผลการวิจัยบ่งบอกว่าหากคุณต้องการพักผ่อนในชั้นที่สองของบ้านสองชั้นซึ่ง ชั้นล่างกำลังเปิดดูโทรทัศน์เสียงดัง คุณจะได้ยินเสียงรบกวนในห้องนอนชั้นบนได้อย่างชัดเจนมากกว่าในห้องที่อยู่ใน ระดับพื้นเดียวกัน

Comments are closed.

  • Recent Posts

  • Tags

  • Categories