การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ในปัจจุบัน

1

ท่ามกลางภาพรวมการลงทุนตอนนี้ สินทรัพย์ต่างๆยังคงมีความผันผวนค่อนข้างมาก จากการที่ประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกที่อยู่ในช่วงการฟื้นตัวโดยภาพรวมของภาวะการลงทุนในตอนนี้ สินทรัพย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นและ/หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะทองคำก็ยังคงมีความผันผวนค่อนข้างมากจากการที่ประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและยูโรโซนที่ยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยก็ถูกคาดหมายว่าจะยังคงมีโอกาสอยู่ในระดับทรงตัวถึงปรับลดลงได้อีกเล็กน้อยในช่วงเวลาหนึ่งถัดจากนี้

สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ในเดือน มิ.ย. 56 ได้ปรับเพิ่มขึ้นจากต้นปี 2556 ประมาณ 0.42% หลังจากที่สร้างผลตอบแทนในระดับ 40% ในปี 55 ขณะที่ภายในเดือน มิ.ย. 56 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์ได้ปรับตัวลดลงจากแรงเทขายเพื่อทำกำไรและการปรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์อายุ 10 ปีได้ปรับสูงขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ตลาดเงินสหรัฐฯ เพื่อรอจังหวะการลงทุนที่เหมาะสมหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สะท้อนภาพการฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้งนายเบน เบอร์นันเก้ (ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ) ได้ส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาที่ชัดเจนของการชะลอนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายในช่วงเดือน ก.ย. 56 และสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวในช่วงกลางปี 2557 ก่อนที่จะมีถ้อยแถลงในภายหลัง (ต้นเดือน ก.ค. 56) ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจยังคงดำเนินนโยบายการเงินเชิงปริมาณ (QE) ต่อไปหากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอัตราการว่างงานยังคงไม่ส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างแน่ชัด

อย่างไรก็ตามด้วยเศรษฐกิจของสิงคโปร์ที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในไตรมาสที่ 2/2556 จีดีพีที่ปรับฤดูกาลของสิงคโปร์ได้ขยายตัวถึง 15.2% (QoQ) และ 3.7%(YoY) ประกอบกับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสิงคโปร์น่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องที่ 2.4%, 4.0% และ 4.1% ในปี 2556-2588 ตามลำดับ ขณะที่กระแสเงินสดรับจากค่าเช่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะขยายตัวตามเศรษฐกิจที่เติบโตได้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังมีความน่าดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนได้เพิ่มขึ้นผ่านส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์อายุ 10 ปี (Yield Spread) ที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย อันเนื่องมาจากแนวโน้มของอัตราผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล (Dividend Yield) ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจากอานิสงส์ของรายได้ค่าเช่าที่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โดยทั่วไปช่องทางการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์แบ่งออกได้เป็น 3 วิธี คือ ลงทุนผ่านกองทุนรวมลงทุนโดยตรงในกองทุนรวม REITs ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และลงทุนโดยตรงในการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเทศสิงคโปร์

Comments are closed.

  • Recent Posts

  • Tags

  • Categories