โลกเจริญขึ้นบ้านเรือนของเราก็มีลักษณะแตกต่างไปจากสมัยโบราณ

35

เราทุกคนมีบ้านอยู่ บ้านคือที่อยู่อาศัยบางทีเราเรียกที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไป เช่นเรียกว่า กระต๊อบ กระท่อม ห้องแถว ตึก วัง เป็นต้น แต่ที่อยู่อาศัยเหล่านี้ต่างก็เป็นบ้านทำไมเราต้องมีบ้าน เรามีบ้านไว้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการกิน อยู่ พักผ่อน หลับนอน เท่านั้นจริงหรือ? ลองคิดดูพึงสมัยโบราณตั้งแต่มนุษย์ได้อาศัยอยู่ในถ้ำ เขาได้ใช้ถ้ำเป็นที่กำบังแดด ฝน พายุ หิมะและลูกเห็บ ใช้ถ้ำเป็นที่ให้ความอบอุ่น ป้องกันความหนาวเย็น และใช้เป็นที่ป้องกันอันตราย จากสัตว์ร้ายหรือศัตรูอื่นๆด้วย

แต่ผู้คนเหล่านั้นจะอยู่แต่เพียงภายในถ้ำไม่ได้ ต้องออกไปหาอาหารนอกถ้ำ เมื่ออาหารในบริเวณใกล้เคี้ยงขาดแคลนลง ก็ต้องเดินทางออกไปไกลยิ่งขึ้น และไปคราวละหลายๆวัน ขณะที่ค้างแรมก็ต้องมีที่กันแดด ฝน หิมะ และความหนาวเย็นเช่นกัน จึงมีการนำเอาใบไม้ กิ่งไม้ และหนังสัตว์มาทำเป็นซุ้ม เป็นพิง อาศัยอยู่ชั่วคราว ต่อมามนุษย์ก็เริ่มออกมาอาศัยนอกถ้ำ และดัดแปลงซุ้ม เพิงเหล่านั้นให้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างจริงจังมากขึ้น ที่อยู่อาศัยจึงมีลักษณะเปลี่ยนไปจากถ้ำ กลายเป็นกระโจมหนังสัตว์ เป็นกระท่อมใบไม้ ใบหญ้า กระท่อมดิน กระท่อมหิน กระท่อมไม้ ที่อยู่อาศัยของมนุษย์จึงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อโลกเจริญขึ้น บ้านเรือนของเราก็มีลักษณะแตกต่างไปจากสมัยโบราณ แม้จะยังคงเป็นสถานที่ที่เราใช้สำหรับการกินอยู่ หลับนอน และดำรงชีวิตได้โดยปลอดภัยเหมือนสมัยก่อน แต่ก็เพิ่มความสะดวก สบาย เป็นทั้งที่พักผ่อนหย่อนใจ และความผาสุกยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากตามชนบทของประเทศไทยเรา บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นบ้านไม้เกือบทั้งหมด แต่มีขนาดและลักษณะแตกต่างกันตามฐานะ มีทั้งที่เป็นแบบบ้านเจ้าของก่อสร้างเองอย่างง่ายๆ ใช้ไม้และวัสดุท้องถิ่นที่หาได้ ตกแต่งบ้านแบบเรียบง่ายบ้านที่ถือกันว่าอยู่สบายตามชนบทของเรานั้น เป็นบ้านไม้แบบทรงไทย มีใต้ถุนสูง มีบันใดขึ้น มีระเบียง นอกชาน และมีห้องหลายห้อง ที่ว่าอยู่สบาย เพราะไม่ค่อยร้อน เนื่องจากวัสดุก่อนสร้างและตกแต่งบ้าน เป็นไม้เกือบทั้งหมด

Comments are closed.

  • Recent Posts

  • Tags

  • Categories